Personuppgiftshantering

Version 1.0

Allmänt

Bestinwestflorida.com samlar in och analyserar uppgifter om användning, nättrafik, tex besökta sidor med Google Analytics. Google iakttar integritetsskyddet genom att följa de regler som EU-kommissionen har tagit fram.

Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Cookies

Vi använder cookies och dessa uppgifter samlas in, ip-adress, webbläsare och operativsystem. Vi kan också se hur du kom till vår hemsida, t.ex. via länkar eller via Google, vilka sidor som är besökta.

Webbstatistiken och cookies använder vi för att kunna ge er en bättre tjänst och för att säkra  den tekniska funktionaliteten och utveckla webbplatsen för att förbättra upplevelsen och våra tjänster på bestinwestflorida.com. Google analytic ger oss stöd i vår marknadsföringen och av våra produkter och tjänster på hemsidan.

Personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter via en intresseanmälan på hemsidan lagrar vi dessa och används för att kontakta dig för våra tjänster som du önskar beställa.

Om du inte är intresserad av våra tjänster raderas dina personuppgifter.

Bestinwestflorida tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantör använder uppgifterna i andra syften än de som bestinwestflorida definierat.

Personuppgiftsansvarig

Bestinwestflorida.com är personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bestinwestflorida, om du vill rätta eller radera personuppgifter, kan du kontakta oss.