Integritetspolicy bestinwestflorida.com

Version 1.0

Generell integritetspolicy för bestinwestflorida.com avseende information till den registrerade.

Som registrerad med personuppgifter hos bestinwestflorida vill vi upplysa om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

 • De personuppgifter bestinwestflorida hanterar på de registrerade är: för att uppfylla ingångna avtal, fullgöra rättslig skyldighet, verksamhetsutveckling som gynnar den registrerade.
 • De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är: Avtal, fullgöra rättslig förpliktelse, samtycke, grundläggande betydelse, allmänt intresse, konsekvensbedömning.
 • Personuppgifter som kräver samtycke/medgivande är frivilliga i sin karaktär.
 • Gallringsprincip för hantering av registrerade personuppgifter: Vi har en löpande gallring (rensning) av personuppgifter som inte har stöd enligt ovan.
 • Som registrerad har du alltid rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter.
 • Rätt att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.
 • Registrerad har rätt att påtala för personuppgiftsansvarig att personuppgifterna är felaktiga, då kommer personuppgiftsansvarig registrera och rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Som registrerad har du alltid möjlighet att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen).

 

Policy för bestinwestflorida

Som registrerad med personuppgifter hos bestinwestflorida vill vi upplysa om att du har följande rättigheter:

 • Få tillgång till samtliga dina personuppgifter som finns hos bestinwestflorida och dessa levereras i samlad och digital form.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Rätt att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.